پـروژه هـای انجـام شده

آخـریـن
لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی
لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی لورم ایپسوم متن ساختگی

دربــاره تیـراژســازه

شرکت تو سعه ساختمانی تیراژ سازه با هدف فعالیت در زمینه های عمرانی و صنعتی در سال 1394 تأسیس گردید. و با شماره ثبت 483580 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است:
پیش از آن فعالیت خود را در زمینه پروژه های عمرانی و صنعتی در گروه شرکت های تیراژ آغاز نموده و بیش از 40 قرارداد در رشته های ساختمانی و ابنیه، ساختمان های پیش ساخته و سالن های صنعتی را با موفقیت به اتمام رسانیده و در حال حاضر چندین پروژه در رشته های یاد شده در دست اجرا دارد. لازم به ذکر است درصد عمده فعالیت های شرکت تیراژ سازه در مناطق جنوب کشور بوده و افتخار همکاری با کارفرمایانی همچون صنایع توسعه پتروشیمی و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت را داشته است .

حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت

تاریخچه

تاریخچه

سخن موسس

سخن موسس

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

Map